பட்டையைக் கிளப்புகின்றது யாழ்ப்பாணத்துப் பெண்கள் (காணொளி இணைப்பு)

மேளம் வாசிப்பதில் பட்டையைக் கிளப்புகின்றது யாழ்ப்பாணத்துப் பெண்கள். போட்டிக்கு அடித்து தூள் கிளப்பும் காட்சி. https://www.youtube.com/watch?v=v21q0aTWJ5Q இன்று ஆண்களுக்கு நிகர் சமமாக வழர்ந்து வரும் பெண்கள் பல சாதனைகளக்கும் சொந்தக்காரர் ஆகின்றனர். அந்த வகையில் யாழில்...

எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=Telq9ApoP4U

விந்தை உலகம் (06.11.2015)

https://www.youtube.com/watch?v=JZB6HgJCQLw

விந்தை உலகம் (05.11.2015)

https://www.youtube.com/watch?v=1ZezuRigIF8

எம்மவர் படைப்புக்கள்