நல்லூர்கந்தன் சூரசம்ஹாரம்

தமிழ் கடவுளான முருகப் பெருமானை நோக்கி அனுஷ்டிக்கப்படுகின்ற விரதங்களில் மிகவும் முக்கியமான விரதம் கந்த சஷ்டி விரதமாகும். இந்த விரதம் கடந்த 12ம் திகதி ஆரம்பமாகியது. சரவணப் பொய்கையில் ஆறு திருமுகங்களுடன் அவதரித்த...

வாழ்கை வாழ்வதற்கே

https://www.youtube.com/watch?v=4CxUZ2p6J9k

என்னுள் MSV

https://www.youtube.com/watch?v=5C63VVQTreM

எம்மவர் படைப்புக்கள்