மனதில் உறுதி வேண்டும்

https://www.youtube.com/watch?v=YtLp3yFDDmg

Actor Delhi Ganesh Open Speech On Our Exclusive Interview

https://www.youtube.com/watch?v=u5qdlzf4EZA

Ilaiyaraaja’s full speech at the IFFI 2015

https://www.youtube.com/watch?v=scj0enHksAA

எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=35_dR8neM1U

மனதில் உறுதி வேண்டும்

https://www.youtube.com/watch?v=6xQ1yODTylo

டகுள்.கொம்

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=dRYvb6gyzPU

எம்மவர் படைப்புக்கள்