மனோரமா இறுதியாக பேசிய வார்த்தைகள்…! (Video)

மனோரமா இறப்பதற்கு 6 நாள் முதல் பேசிய வார்த்தைகள். கண்கலங்க வைக்கும் உரையாடல். இறுதியாக கலந்து கொண்ட நிகழ்வு. உயிர் பிரிந்தாலும் சந்தோஷமே என கண்ணீருடன் சொன்ன வார்த்தைகள்… https://www.youtube.com/watch?v=4bGPQI2J-1o

அகரம் 14.12.2018 -13.01.2019

01-ilovepdf-compressed https://issuu.com/akaram/docs/07.08

எதிரொலி

https://www.youtube.com/watch?v=aK_56NJ5oZw

எம்மவர் படைப்புக்கள்