வரலாற்றில் இன்று 01.07.2017

ஜூலை 1 (July 1) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 182 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 183 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 183 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1798 - நெப்போலியனின் படைகள் எகிப்தை அடைந்தன. 1825...

வரலாற்றில் இன்று 11.03.2017

மார்ச் 11 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 70 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 71 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 295 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1702 - முதல் ஆங்கில நாளிதழான தெ டெய்லி குராண்ட்...

வரலாற்றில் இன்று 10.03.2017

மார்ச் 10 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 69 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 70 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 296 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1535 - பனாமாவின் ஆயரான ஃபிறே டொமாஸ் டெ பேர்லாங்கா...

வரலாற்றில் இன்று 09.03.2017

மார்ச் 9 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 68 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 69 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 297 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1847 - ஐக்கிய அமெரிக்காவின் படைகள் ஜெனரல் வின்ஃபீல்ட் ஸ்கொட்...

வரலாற்றில் இன்று 08.03.2017

மார்ச் 8 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 67 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 68 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 298 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1618 - ஜொஹான்னெஸ் கெப்லர் கோள்களின் இயக்கங்களுக்கான மூன்றாவது விதியைக்...

வரலாற்றில் இன்று 29.02.2016

பெப்ரவரி 29 (February 29 அல்லது leap day, லீப் நாள்) கிரிகோரியன் ஆண்டில் நெட்டாண்டு ஒன்றின் 60 ஆவது நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 306 நாட்கள் உள்ளன. பெப்ரவரி 29...

எம்மவர் படைப்புக்கள்