வரலாற்றில் இன்று 07.07.2016

சூலை 7 (July 7) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 188 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 189 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 177 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1456 - ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் குற்றமற்றவள்...

வரலாற்றில் இன்று 06.07.2016

சூலை 6 (July 6) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 187 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 188 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 178 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1044 - புனித ரோமப் பேரரசின் மூன்றாம்...

வரலாற்றில் இன்று 05.07.2016

சூலை 5 (July 5) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 186 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 187 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 179 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1295 - இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ஸ்கொட்லாந்தும் பிரான்சும்...

வரலாற்றில் இன்று 04.07.2016

ஜூலை 4 (July 4) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 185 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 186 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 180 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1054 - சுப்பர்நோவா ஒன்று சீனர்களாலும், அரபுக்களாலும்...

வரலாற்றில் இன்று 04.07.2016

ஜூலை 4 (July 4) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 185 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 186 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 180 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1054 - சுப்பர்நோவா ஒன்று சீனர்களாலும், அரபுக்களாலும்...

வரலாற்றில் இன்று 03.07.2016

சூலை 3 (July 3) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 184 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 185 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 181 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 324 - ஏட்றியனோப்பில் நகரில் இடம்பெற்ற சமரில்...

வரலாற்றில் இன்று 02.07.2016

சூலை 2 (July 2) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 183 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 184 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 182 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1578 - மார்ட்டின் புரோபிஷர் கனடாவின் பஃபின்...

வரலாற்றில் இன்று 26.03.2016

மார்ச் 26 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 85 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 86 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 280 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1199 - இங்கிலாந்து மன்னன் முதலாம் ரிச்சார்ட் பிரான்சை முற்றுகையிடும்போது...

வரலாற்றில் இன்று 29.02.2016

பெப்ரவரி 29 (February 29 அல்லது leap day, லீப் நாள்) கிரிகோரியன் ஆண்டில் நெட்டாண்டு ஒன்றின் 60 ஆவது நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 306 நாட்கள் உள்ளன. பெப்ரவரி 29...

வரலாற்றில் இன்று 31.10.2015

நிகழ்வுகள் 475 – ரோமுலஸ் ஆகுஸ்டலஸ் ரோமப் பேரராசன் ஆனான். 1517 – கிறிஸ்தவச் சீர்திருத்த இயக்கம்: மார்ட்டின் லூதர் தனது 95 கொள்கைகளை ஜெர்மனியின் விட்டன்பேர்க் தேவாலய வாசலில் வெளியிட்டார். 1803 - கப்டன் ட்றைட்பேர்க்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்