வரலாற்றில் இன்று 14.03.2017

மார்ச் 14 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 73 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 74 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 292 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1489 - சைப்பிரஸ் மகாராணி கத்தரீன் கோர்னாரோ தனது இராச்சியத்தை...

வரலாற்றில் இன்று 13.03.2017

மார்ச் 13 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 72 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 73 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 293 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1639 - ஹாவர்ட் பல்கலைக்கழகத்துக்கு சமயவாதி ஜோன் ஹவார்ட் என்பவரின்...

வரலாற்றில் இன்று 12.03.2017

மார்ச் 12 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 71 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 72 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 294 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1610 – ஜேக்கப் டி லா கார்டி தலைமையில் சுவீடன்...

வரலாற்றில் இன்று 11.03.2017

மார்ச் 11 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 70 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 71 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 295 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1702 - முதல் ஆங்கில நாளிதழான தெ டெய்லி குராண்ட்...

வரலாற்றில் இன்று 10.03.2017

மார்ச் 10 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 69 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 70 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 296 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1535 - பனாமாவின் ஆயரான ஃபிறே டொமாஸ் டெ பேர்லாங்கா...

வரலாற்றில் இன்று 09.03.2017

மார்ச் 9 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 68 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 69 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 297 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1847 - ஐக்கிய அமெரிக்காவின் படைகள் ஜெனரல் வின்ஃபீல்ட் ஸ்கொட்...

வரலாற்றில் இன்று 08.03.2017

மார்ச் 8 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 67 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 68 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 298 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1618 - ஜொஹான்னெஸ் கெப்லர் கோள்களின் இயக்கங்களுக்கான மூன்றாவது விதியைக்...

வரலாற்றில் இன்று 07.03.2017

மார்ச் 7 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 66 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 67 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 299 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1793 - ஸ்பெயின் மீது பிரான்ஸ் போரை அறிவித்தது. 1798 -...

வரலாற்றில் இன்று 06.03.2017

மார்ச் 6 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 65 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 66 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 300 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1079 - ஒமார் கயாம் ஈரான் நாட்காட்டியை அமைத்து முடித்தார். 1447...

வரலாற்றில் இன்று 05.03.2017

மார்ச் 5 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 64 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 65 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 301 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1770 - பாஸ்டன் படுகொலை: பாஸ்டனில் அமெரிக்கர்களுக்கும் பிரித்தானியப் படையினருக்கும்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்