வரலாற்றில் இன்று 04.08.2017

ஆகஸ்டு 4 (August 4) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 216 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 217 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 149 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 70 - ரோமர்களால் ஜெருசலேம் நகரில் இரண்டாவது...

வரலாற்றில் இன்று 03.08.2017

ஆகஸ்டு 3 (August 3) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 215 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 216 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 150 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 435 - கொன்ஸ்டண்டீனபோலின் ஆயர் நெஸ்டோரியஸ் (நெஸ்டோரியனிசத்தை...

வரலாற்றில் இன்று 02.08.2017

ஆகஸ்டு 2 (August 2) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 214 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 215 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 151 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1610 - ஹென்றி ஹட்சன் தனது கடற்...

வரலாற்றில் இன்று 01.08.2017

ஆகஸ்டு 1 (August 1) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 213 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 214 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 152 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 33 - ஒக்டேவியன் எகிப்தின் அலெக்சாண்டிரியா...

வரலாற்றில் இன்று 06.07.2017

சூலை 6 (July 6) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 187 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 188 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 178 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1044 - புனித ரோமப் பேரரசின் மூன்றாம்...

வரலாற்றில் இன்று 05.07.2017

சூலை 5 (July 5) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 186 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 187 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 179 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1295 - இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ஸ்கொட்லாந்தும் பிரான்சும்...

வரலாற்றில் இன்று 04.07.2017

ஜூலை 4 (July 4) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 185 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 186 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 180 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1054 - சுப்பர்நோவா ஒன்று சீனர்களாலும், அரபுக்களாலும்...

வரலாற்றில் இன்று 04.07.2017

ஜூலை 4 (July 4) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 185 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 186 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 180 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1054 - சுப்பர்நோவா ஒன்று சீனர்களாலும், அரபுக்களாலும்...

வரலாற்றில் இன்று 03.07.2017

சூலை 3 (July 3) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 184 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 185 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 181 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 324 - ஏட்றியனோப்பில் நகரில் இடம்பெற்ற சமரில்...

வரலாற்றில் இன்று 02.07.2017

சூலை 2 (July 2) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 183 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 184 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 182 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1578 - மார்ட்டின் புரோபிஷர் கனடாவின் பஃபின்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்