வரலாற்றில் இன்று 01.01.2019

ஜனவரி 1 கிரிகோரியன் ஆண்டின் முதல் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 364 (நெட்டாண்டுகளில் 365) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 45 - யூலியன் நாட்காட்டி முதற்தடவையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. 630 - முகமது நபி தனது...

வரலாற்றில் இன்று 31.12.2018

டிசம்பர் 31  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 365 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 366 ஆம் நாள். இது ஆண்டின் இறுதி நாள் ஆகும். நிகழ்வுகள் 1492 - சிசிலியில் இருந்து 100,000 யூதர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். 1599 - பிரித்தானியக்...

வரலாற்றில் இன்று 30.12.2018

டிசம்பர் 30  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 364 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 365 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் ஒரு நாள் உள்ளது. நிகழ்வுகள் 1853 - ஐக்கிய அமெரிக்கா தொடருந்து போக்குவரத்துப் பாதை அமைப்பதற்காக...

வரலாற்றில் இன்று 29.12.2018

நவம்பர் 1 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 305 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 306 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 60 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1520 - தென் அமெரிக்காவில் மகலன் நீரிணை மகலனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 1592...

வரலாற்றில் இன்று 28.12.2018

டிசம்பர் 28  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 362 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 363 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் மூன்று நாட்கள் உள்ளன நிகழ்வுகள் 1065 - லண்டனில் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் தேவாலாயம் (Westminster Abbey) திறந்துவைக்கப்பட்டது. 1612...

வரலாற்றில் இன்று 27.12.2018

டிசம்பர் 27 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 361 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 362 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் நான்கு நாட்கள் உள்ளன நிகழ்வுகள் 537 - ஹேகியா சோபியா கட்டி முடிக்கப்பட்டது. 1703 - இங்கிலாந்துக்கு...

வரலாற்றில் இன்று 26.12.2018

டிசம்பர் 26   கிரிகோரியன் ஆண்டின் 360 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 361 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் ஐந்து நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1776 - அமெரிக்கப் புரட்சிப் போர்: பிரித்தானியர் நியூ ஜெர்சியில்...

வரலாற்றில் இன்று 25.12.2018

டிசம்பர் 25  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 359 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 360 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் ஆறு நாட்கள் உள்ளன நிகழ்வுகள் 800 - சார்லமேன் புனித ரோமப் பேரரசனாக முடிசூடினான். 1000 -...

வரலாற்றில் இன்று 24.12.2018

டிசம்பர் 24 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 358 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 359 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் ஏழு நாட்கள் உள்ளன நிகழ்வுகள் 1690 - யாழ்ப்பாணத்தில் கிறிஸ்துமஸ் இரவு ஆராதனைக்காகக் கூடியிருந்த சுமார்...

வரலாற்றில் இன்று 23.12.2018

டிசம்பர் 23 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 357 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 358 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் எட்டு நாட்கள் உள்ளன நிகழ்வுகள் 1783 - ஜோர்ஜ் வாஷிங்டன் இராணுவத்தளபதி பதவியில் இருந்து விலகினார். 1914...

எம்மவர் படைப்புக்கள்