வரலாற்றில் இன்று 24.10.2018

அக்டோபர் 24 (October 24) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 297 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 298 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 68 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1260 - சார்ட்டேர்ஸ் கதீட்ரல் பிரான்சின் ஒன்பதாம்...

வரலாற்றில் இன்று 23.10.2018

அக்டோபர் 23 (October 23) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 296 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 297 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 69 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 4004 - அங்கிலிக்கப் பேராயர் ஜேம்ஸ்...

வரலாற்றில் இன்று 22.10.2018

அக்டோபர் 22 (October 22) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 295 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 296 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 70 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 362 - அந்தியோக்கியாவின் "அப்பலோ" ஆலயம் தீப்பற்றி...

வரலாற்றில் இன்று 21.10.2018

அக்டோபர் 21 (October 21) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 294 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 295 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 71 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1520 - பேர்டினண்ட் மகெலன் சிலியில் புதிய...

வரலாற்றில் இன்று 20.10.2018

அக்டோபர் 20 (October 20) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 293 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 294 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 72 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1803 - ஐக்கிய அமெரிக்கா லூசியானாவை பிரான்சிடம்...

வரலாற்றில் இன்று 19.10.2018

அக்டோபர் 19 (October 19) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 292 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 293 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 73 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1216 - இங்கிலாந்தின் ஜோன் மன்னன் இறக்க,...

வரலாற்றில் இன்று 18.10.2018

அக்டோபர் 18 (October 18) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 291 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 292 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 74 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1356 - சுவிட்சர்லாந்தில் இடம்பெற்ற நிலநடுக்கம் அதன்...

வரலாற்றில் இன்று 17.10.2018

அக்டோபர் 17 (October 17) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 290 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 291 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 75 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1091 - லண்டனில் பெரும் சூறாவளி இடம்பெற்றது. 1346...

வரலாற்றில் இன்று 16.10.2018

அக்டோபர் 16 (October 16) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 289 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 290 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 76 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1775 - ஐக்கிய அமெரிக்காவில் மேய்ன் மாநிலத்தின்...

வரலாற்றில் இன்று 15.10.2018

அக்டோபர் 15 (October 15) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 288 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 289 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 77 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1582 – கிரெகொரியின் நாட்காட்டியை பாப்பரசர் பதின்மூன்றாம்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்