வரலாற்றில் இன்று 26.12.2018

டிசம்பர் 26   கிரிகோரியன் ஆண்டின் 360 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 361 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் ஐந்து நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1776 - அமெரிக்கப் புரட்சிப் போர்: பிரித்தானியர் நியூ ஜெர்சியில்...

வரலாற்றில் இன்று 25.12.2018

டிசம்பர் 25  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 359 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 360 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் ஆறு நாட்கள் உள்ளன நிகழ்வுகள் 800 - சார்லமேன் புனித ரோமப் பேரரசனாக முடிசூடினான். 1000 -...

வரலாற்றில் இன்று 24.12.2018

டிசம்பர் 24 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 358 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 359 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் ஏழு நாட்கள் உள்ளன நிகழ்வுகள் 1690 - யாழ்ப்பாணத்தில் கிறிஸ்துமஸ் இரவு ஆராதனைக்காகக் கூடியிருந்த சுமார்...

வரலாற்றில் இன்று 23.12.2018

டிசம்பர் 23 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 357 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 358 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் எட்டு நாட்கள் உள்ளன நிகழ்வுகள் 1783 - ஜோர்ஜ் வாஷிங்டன் இராணுவத்தளபதி பதவியில் இருந்து விலகினார். 1914...

வரலாற்றில் இன்று 22.12.2018

டிசம்பர் 22 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 356 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 357 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் ஒன்பது நாட்கள் உள்ளன நிகழ்வுகள் 1790 - துருக்கியின் இஸ்மாயில் நகரை ரஷ்யாவின் சுவோரவ் என்பவனும்...

வரலாற்றில் இன்று 21.12.2018

டிசம்பர் 21 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 355 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 356 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 10 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 69 - வெஸ்பசியான் ரோமப் பேரரசின் ஒரே ஆண்டில் 4வது...

வரலாற்றில் இன்று 20.12.2018

டிசம்பர் 20  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 354 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 355 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 11 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 69 - நீரோ மன்னனின் முன்னாள் தளபதியாக இருந்த வெஸ்பசியான்...

வரலாற்றில் இன்று 19.12.2018

டிசம்பர் 19 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 353 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 354 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 12 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 324 - லிசீனியஸ் ரோமப் பேரரசன் பதவியைத் துறந்தான். 1154- இங்கிலாந்தின்...

வரலாற்றில் இன்று 18.12.2018

டிசம்பர் 18 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 352 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 353 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 13 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1271 - குப்லாய் கான் தனது சீனப் பேரரசின் பெயரை...

வரலாற்றில் இன்று 17.12.2018

டிசம்பர் 17 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 351 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 352 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 14 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 942 - நோர்மண்டியின் முதலாம் வில்லியம் படுகொலை செய்யப்பட்டான். 1398 -...

எம்மவர் படைப்புக்கள்