வரலாற்றில் இன்று 15.07.2020

சூலை 15 (July 15) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 196 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 197 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 169 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1240 – அலெக்சாண்டர் நெவ்ஸ்கி தலைமையிலான ரஷ்யப்...

வரலாற்றில் இன்று 24.05.2020

மே 24 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 144 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 145 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 221 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1738 - மெதடிஸ்த இயக்கம் ஜோன் உவெஸ்லியால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 1798 -...

வரலாற்றில் இன்று 01.04.2020

மார்ச் 1 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 60 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 61 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 305 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1562 - பிரான்சில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புரட்டஸ்தாந்தர்கள் கத்தோலிக்கர்களால் கொல்லப்பட்டதில்...

வரலாற்றில் இன்று 05.07.2020

சூலை 5 (July 5) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 186 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 187 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 179 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1295 - இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ஸ்கொட்லாந்தும் பிரான்சும்...

வரலாற்றில் இன்று 16.01.2020

ஜனவரி 16 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 16 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 349 (நெட்டாண்டுகளில் 350) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1547 - நான்காம் இவான் ரஷ்யாவின் சார் மன்னனாக முடிசூடினான். 1556 - இரண்டாம்...

வரலாற்றில் இன்று 27.07.2020

ஜூலை 27 (July 27) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 208 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 209 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 157 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1214 - பிரான்சில் இடம்பெற்ற போரில் இரண்டாம்...

வரலாற்றில் இன்று 26.01.2020

ஜனவரி 26  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 26 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 339 (நெட்டாண்டுகளில் 340) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1340 - இங்கிலாந்து மன்னன் மூன்றாம் எட்வர்ட் பிரான்சின் மன்னனாக அறிவிக்கப்பட்டான். 1500 -...

வரலாற்றில் இன்று 06.01.2020

ஜனவரி 6 கிரிகோரியன் ஆண்டின் ஆறாம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 359 (நெட்டாண்டுகளில் 360) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1066 - இங்கிலாந்தின் மன்னனாக ஹாரல்ட் கோட்வின்சன் முடிசூடிக் கொண்டான். 1690 - முதலாம் லெப்பல்ட்...

வரலாற்றில் இன்று 07.07.2018

சூலை 7 (July 7) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 188 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 189 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 177 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1456 - ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் குற்றமற்றவள்...

வரலாற்றில் இன்று 07.01.2020

ஜனவரி 7 கிரிகோரியன் ஆண்டின் ஏழாம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 358 (நெட்டாண்டுகளில் 359) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1325 - போர்த்துக்கல் மன்னனாக நான்காம் அல்ஃபொன்சோ முடிசூடினான். 1558 - காலே (Calais) நகரத்தை...

எம்மவர் படைப்புக்கள்