வரலாற்றில் இன்று 03.07.2020

சூலை 3 (July 3) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 184 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 185 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 181 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 324 - ஏட்றியனோப்பில் நகரில் இடம்பெற்ற சமரில்...

வரலாற்றில் இன்று 02.07.2020

சூலை 2 (July 2) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 183 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 184 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 182 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1578 - மார்ட்டின் புரோபிஷர் கனடாவின் பஃபின்...

வரலாற்றில் இன்று 01.07.2020

ஜூலை 1 (July 1) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 182 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 183 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 183 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1798 - நெப்போலியனின் படைகள் எகிப்தை அடைந்தன. 1825...

வரலாற்றில் இன்று 30.06.2020

ஜூன் 30  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 181 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 182 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 184 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1737 - ரஷ்யாவின் படைகள் மார்ஷல் மியூனிச் தலைமையில் துருக்கியப்...

வரலாற்றில் இன்று 29.06.2020

ஜூன் 29  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 180 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 181 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 185 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1534 - பிரின்ஸ் எட்வேர்ட் தீவு சாக் கார்ட்டியே என்ற...

வரலாற்றில் இன்று 28.06.2020

ஜூன் 28  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 179 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 180 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 186 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1389 - ஒட்டோமான் மற்றும் செர்பியப் படைகள் கொசோவோவில் போரை...

வரலாற்றில் இன்று 27.06.2020

ஜூன் 27  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 178 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 179 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 187 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1358 - துப்ரோவ்னிக் குடியரசு அமைக்கப்பட்டது. 1709 - ரஷ்யாவின் முதலாம்...

வரலாற்றில் இன்று 26.06.2020

ஜூன் 26 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 177 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 178 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 188 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 363 - ரோமப் பேரரசன் ஜூலியன் கொல்லப்பட்டான். 1483 - மூன்றாம்...

வரலாற்றில் இன்று 25.06.2020

ஜூன் 25  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 176 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 177 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 189 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1678 - எலேனா பிஸ்கோபியா தத்துவவியலில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற...

வரலாற்றில் இன்று 24.06.2020

ஜூன் 24  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 175 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 176 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 190 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1314 - ஸ்கொட்லாந்துப் படைகள் இரண்டாம் எட்வேர்ட் தலைமையிலான இங்கிலாந்துப்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்