வரலாற்றில் இன்று 05.08.2017

ஆகஸ்டு 5 (August 5) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 217 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 218 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 148 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1100 - இங்கிலாந்து மன்னனாக முதலாம் ஹென்றி...

வரலாற்றில் இன்று 04.08.2017

ஆகஸ்டு 4 (August 4) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 216 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 217 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 149 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 70 - ரோமர்களால் ஜெருசலேம் நகரில் இரண்டாவது...

வரலாற்றில் இன்று 03.08.2017

ஆகஸ்டு 3 (August 3) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 215 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 216 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 150 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 435 - கொன்ஸ்டண்டீனபோலின் ஆயர் நெஸ்டோரியஸ் (நெஸ்டோரியனிசத்தை...

வரலாற்றில் இன்று 02.08.2017

ஆகஸ்டு 2 (August 2) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 214 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 215 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 151 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1610 - ஹென்றி ஹட்சன் தனது கடற்...

வரலாற்றில் இன்று 01.08.2017

ஆகஸ்டு 1 (August 1) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 213 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 214 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 152 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 33 - ஒக்டேவியன் எகிப்தின் அலெக்சாண்டிரியா...

வரலாற்றில் இன்று 31.07.2017

சூலை 31 (July 31) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 212 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 213 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 153 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 30 BC - மார்க் அந்தனியின் படைகள்...

வரலாற்றில் இன்று 30.07.2017

சூலை 30 (July 30) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 211 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 212 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 154 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1502 - கிறிஸ்தோபர் கொலம்பஸ் தனது நான்காவது...

வரலாற்றில் இன்று 29.07.2017

சூலை 29 (July 29) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 210 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 211 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 155 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1014 - பைசண்டைன் பேரரசன் இரண்டாம் பசில்...

வரலாற்றில் இன்று 28.07.2017

சூலை 28 (July 28) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 209 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 210 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 156 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1364 - பிசா குடியரசுப் படைகளும், ப்ளோரன்ஸ்...

வரலாற்றில் இன்று 27.07.2017

ஜூலை 27 (July 27) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 208 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 209 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 157 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1214 - பிரான்சில் இடம்பெற்ற போரில் இரண்டாம்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்