வரலாற்றில் இன்று 02.11.2018

நிகழ்வுகள் 1570 - வட கடலில் ஏற்பட்ட சூறாவளி காரணமாக ஒல்லாந்தில் 1,000 பேர் வரையில் இறந்தனர். 1834 - முதன்முதலாக இந்தியாவில் இருந்து 75 ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் மொரீசியஸ் சென்றனர். 1868 - நியூசிலாந்து சீர்...

வரலாற்றில் இன்று 01.11.2018

நிகழ்வுகள் •    1520 - தென் அமெரிக்காவில் மகலன் நீரிணை மகலனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. •    1592 - கொரியக் கடற்படையினர் பூசான் என்ற இடத்தில் மிகப்பெரும் ஜப்பானியப் படைகளைத் தோற்கடித்தனர். •    1604 - ஷேக்ஸ்பியரின் ஓத்தெல்லோ...

வரலாற்றில் இன்று 31.10.2018

நிகழ்வுகள் 475 – ரோமுலஸ் ஆகுஸ்டலஸ் ரோமப் பேரராசன் ஆனான். 1517 – கிறிஸ்தவச் சீர்திருத்த இயக்கம்: மார்ட்டின் லூதர் தனது 95 கொள்கைகளை ஜெர்மனியின் விட்டன்பேர்க் தேவாலய வாசலில் வெளியிட்டார். 1803 - கப்டன் ட்றைட்பேர்க்...

வரலாற்றில் இன்று 31.10.2018

அக்டோபர் 31 (October 31) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 304 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 305 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 61 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 475 – ரோமுலசு ஆகுஸ்டலசு ரோமப் பேரராசன்...

வரலாற்றில் இன்று 30.10.2018

அக்டோபர் 30 (October 30) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 303 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 304 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 62 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1485 - ஏழாம் ஹேன்றி இங்கிலாந்தின் மன்னனாக...

வரலாற்றில் இன்று 29.10.2018

அக்டோபர் 29 (October 29) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 302 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 303 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 63 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 969 - பைசண்டைன் படைகள் சிரியாவின் அண்டியோக்...

வரலாற்றில் இன்று 28.10.2018

அக்டோபர் 28 (October 28) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 301 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 302 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 64 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 306 - மாக்செண்டியஸ் ரோமப் பேரரசன் ஆனான். 312...

வரலாற்றில் இன்று 27.10.2018

அக்டோபர் 27 (October 27) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 300 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 301 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 65 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 939 - முதலாம் எட்மண்ட் இங்கிலாந்தின் மன்னனாக...

வரலாற்றில் இன்று 26.10.2018

அக்டோபர் 26 (October 26) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 299 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 300 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 66 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 740 - ரோமப் பேரரசின் கொன்ஸ்டண்டீனபோல் நகரில்...

வரலாற்றில் இன்று 25.10.2018

அக்டோபர் 25 (October 25) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 298 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 299 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 67 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1147 - முதலாம் அஃபொன்சோ தலைமையில் போர்த்துகீசர்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்