வரலாற்றில் இன்று 03.10.2019

அக்டோபர் 3 (October 3) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 276 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 277 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 89 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 2333 – கொஜொசியோன் நாடு (தற்போதைய...

வரலாற்றில் இன்று 02.10.2019

அக்டோபர் 2 (October 2) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 275 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 276 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 90 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 829 - தியோஃபிலோஸ் (813-842) தனது தந்தையை...

வரலாற்றில் இன்று 01.10.2019

அக்டோபர் 1 (October 1) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 274 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 275 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 91 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 331 - மகா அலெக்சாண்டர் பேர்சியாவின்...

வரலாற்றில் இன்று 30.09.2019

செப்டம்பர் 30 (September 30) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 273 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 274 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 92 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1399 - நான்காம் ஹென்றி இங்கிலாந்தின் மன்னனாக...

வரலாற்றில் இன்று 29.09.2019

செப்டம்பர் 29 (September 29) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 272 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 273 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 93 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 480 - தெமிஸ்டோகில்ஸ் தலைமையிலான கிரேக்கக்...

வரலாற்றில் இன்று 28.09.2019

செப்டம்பர் 28 (September 28) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 271 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 272 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 94 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 48 - இகிப்திய மன்னன்தலமியின் ஆணையை...

வரலாற்றில் இன்று 27.09.2019

செப்டம்பர் 27 (September 27) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 270 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 271 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 95 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1066 - இங்கிலாந்தின் முதலாம் வில்லியமும் அவனது...

வரலாற்றில் இன்று 26.09.2019

செப்டம்பர் 26 (September 26) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 269 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 270 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 96 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1255 - அசிசியின் புனித கிலாராவுக்கு புனிதர்...

வரலாற்றில் இன்று 25.09.2019

செப்டம்பர் 25 (September 25) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 268 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 269 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 97 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1513 – ஸ்பானிய நாடுகாண் பயணி பாஸ்கோ...

வரலாற்றில் இன்று 24.09.2019

செப்டம்பர் 24 (September 24) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 267 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 268 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 98 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 622 - முகமது நபி மெக்காவில் இருந்து...

எம்மவர் படைப்புக்கள்