வரலாற்றில் இன்று 14.06.2017

ஜூன் 14  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 165 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 166 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 200 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1789 - பவுண்டி என்ற பிரித்தானியக் கப்பலின் மாலுமிகளின் கிளர்ச்சியை...

வரலாற்றில் இன்று 13.06.2017

ஜூன் 13  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 164 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 165 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 201 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1871 - லாப்ரடோரில் சூறாவளி தாக்கியதில் 300 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 1881...

வரலாற்றில் இன்று 12.06.2017

ஜூன் 12  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 163 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 164 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 202 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1429 - நூறாண்டுகள் போர்: ஜோன் ஒஃப் ஆர்க் தலைமையில்...

வரலாற்றில் இன்று 11.06.2017

ஜூன் 11 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 162 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 163 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 203 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1774 - அல்ஜீரியாவின் தலைநகர் அல்ஜியேர்சில் இருந்து பிரெஞ்சு இராணுவத்தினரின்...

வரலாற்றில் இன்று 10.06.2017

ஜூன் 10  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 161 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 162 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 204 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1190 - மூன்றாவது சிலுவைப் போர்: புனித ரோமப் பேரரசன்...

வரலாற்றில் இன்று 09.06.2017

ஜூன் 9 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 160 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 161 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 205 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 68 - ரோமப் பேரரசன் நீரோ தற்கொலை செய்து கொண்டான். 1873...

வரலாற்றில் இன்று 08.06.2017

ஜூன் 8  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 159 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 160 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 206 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1405 - யோர்க் ஆயர் ரிச்சார்ட் ஸ்க்ரோப், நோர்ஃபோக் இரண்டாம்...

வரலாற்றில் இன்று 07.06.2017

ஜூன் 7  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 158 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 159 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 207 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1099 - முதலாவது சிலுவைப் போர்: ஜெருசலேம் மீதான தாக்குதல்...

வரலாற்றில் இன்று 06.06.2017

ஜூன் 6  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 157 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 158 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 208 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1508 - புனித ரோமப் பேரரசன் முதலாம் மாக்சிமிலியன் பிரியுல்லா...

வரலாற்றில் இன்று 05.06.2017

ஜூன் 5  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 156 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 157 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 209 நாட்கள் உள்ளன நிகழ்வுகள் 1864 - அமெரிக்க உள்நாட்டுப் போர்: வேர்ஜீனியாவின் பியெட்மொண்ட் நகரில்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்