வரலாற்றில் இன்று 13.03.2018

மார்ச் 13 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 72 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 73 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 293 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1639 - ஹாவர்ட் பல்கலைக்கழகத்துக்கு சமயவாதி ஜோன் ஹவார்ட் என்பவரின்...

வரலாற்றில் இன்று 12.12.2018

டிசம்பர் 12  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 346 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 347 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 19 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 627 - பைசண்டைன் பேரரசு இராணுவம் ஹெராகிளியஸ் தலைமையில் பாரசீகப்...

வரலாற்றில் இன்று 20.11.2018

நவம்பர் 20 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 324 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 325 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 41 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 284 - டயோக்கிளேசியன் ரோமப் பேரரசின் மன்னன் ஆனான். 1194 -...

வரலாற்றில் இன்று 06.07.2018

சூலை 6 (July 6) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 187 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 188 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 178 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1044 - புனித ரோமப் பேரரசின் மூன்றாம்...

வரலாற்றில் இன்று 31.03.2018

மார்ச் 31 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 90 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 91 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 275 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1492 - ஸ்பெயினில் இருந்து அனைத்து 150,000 யூதர்களும் ரோமன்...

வரலாற்றில் இன்று 10.11.2018

நவம்பர் 10 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 314 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 315 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 51 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1444 - ஹங்கேரி, போலந்து ஆகியவற்றின் அரசன் மூன்றாம் விளாடிஸ்லாஸ்...

வரலாற்றில் இன்று 27.04.2018

ஏப்ரல் 27 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 117 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 118 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 248 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1124 - முதலாம் டேவிட் ஸ்கொட்லாந்து மன்னனானான். 1296 - இங்கிலாந்தின்...

வரலாற்றில் இன்று 13.02.2019

பெப்ரவரி 13 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 44 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 321 (நெட்டாண்டுகளில் 322) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1258 - பக்தாத் மங்கோலியரிடம் வீழ்ந்தது. 1668 - ஸ்பெயின் போர்த்துக்கலை தனிநாடாக அங்கீகரித்தது. 1755...

வரலாற்றில் இன்று 27.01.2019

ஜனவரி 27 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 27 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 338 (நெட்டாண்டுகளில் 339) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1695 - ஓட்டோமான் பேரரசின் மன்னன் இரண்டாம் அஹமது இறந்ததை அடுத்து இரண்டாம்...

வரலாற்றில் இன்று 11.12.2018

டிசம்பர் 11 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 345 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 346 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 20 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1282 - வேல்சின் கடைசி பழங்குடி இளவரசர் கடைசி லெவெலின்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்