வரலாற்றில் இன்று 07.10.2017

அக்டோபர் 7 (October 7) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 280 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 281 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 85 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1690 - ஆங்கிலேயர் கியூபெக் நகரைத் தாக்கினர். 1737...

வரலாற்றில் இன்று 22.10.2017

அக்டோபர் 22 (October 22) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 295 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 296 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 70 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 362 - அந்தியோக்கியாவின் "அப்பலோ" ஆலயம் தீப்பற்றி...

வரலாற்றில் இன்று 05.04.2018

ஏப்ரல் 5 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 95 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 96 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 270 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1614 - வர்ஜீனியாவில் அமெரிக்கப் பழங்குடி போக்கஹொண்டாஸ் ஆங்கிலேய குடியேற்றவாதியான...

வரலாற்றில் இன்று 29.03.2018

மார்ச் 29 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 88 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 89 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 277 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1632 - கியூபெக் ஆங்கிலேயரிடம் இருந்து பிரெஞ்சுக்களிடம் கைமாறியது. 1792 -...

வரலாற்றில் இன்று 23.11.2017

நவம்பர் 23 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 327 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 328 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 38 நாட்கள் உள்ளன.நிகழ்வுகள்   நிகழ்வுகள் 800 - திருத்தந்தை மூன்றாம் லியோ இழைத்தாகக் கருதப்படும் குற்றங்களை...

வரலாற்றில் இன்று 07.07.2017

சூலை 7 (July 7) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 188 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 189 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 177 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1456 - ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் குற்றமற்றவள்...

வரலாற்றில் இன்று 15.12.2017

டிசம்பர் 15 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 349 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 350 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 16 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1256 - மொங்கோலியப் பேரரசன் குலாகு கான் அலாமுட் (இன்றைய...

வரலாற்றில் இன்று 10.06.2018

ஜூன் 10  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 161 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 162 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 204 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1190 - மூன்றாவது சிலுவைப் போர்: புனித ரோமப் பேரரசன்...

வரலாற்றில் இன்று 07.02.2018

பெப்ரவரி 7 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 38 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 327 (நெட்டாண்டுகளில் 328) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1238 - மங்கோலியர்கள் ரஷ்யாவின் விளாடிமிர் நகரைத் தீயிட்டுக் கொளுத்தினர். 1807 - நெப்போலியனின்...

வரலாற்றில் இன்று 04.01.2018

ஜனவரி 4 கிரிகோரியன் ஆண்டின் நான்காம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 361 (நெட்டாண்டுகளில் 362) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 46 - டைட்டஸ் லபீனஸ் ருஸ்பீனா என்ற நகரில் இடம்பெற்ற சமரில் ஜூலியஸ்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்