வரலாற்றில் இன்று 15.11.2018

நவம்பர் 15  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 319 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 320 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 46 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1505 - போர்த்துக்கேய மாலுமியும் நாடுகாண் பயணியுமான லோரன்ஸ்...

வரலாற்றில் இன்று 04.12.2018

டிசம்பர் 4 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 338 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 339 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 27 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1259 - பிரான்சின் ஒன்பதாம் லூயி இங்கிலாந்தின் மூன்றாம் ஹென்றியும்...

வரலாற்றில் இன்று 21.09.2018

செப்டம்பர் 21 (September 21) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 264 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 265 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 101 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1792 - பிரான்சில் முடியாட்சி அகற்றப்பட்டு குடியரசு...

வரலாற்றில் இன்று 23.10.2018

அக்டோபர் 23 (October 23) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 296 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 297 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 69 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 4004 - அங்கிலிக்கப் பேராயர் ஜேம்ஸ்...

வரலாற்றில் இன்று 06.02.2019

பெப்ரவரி 6 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 37 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 328 (நெட்டாண்டுகளில் 329) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1658 - சுவீடன் மன்னன் பத்தாம் குஸ்டாவின் படைகள் உறைந்த கடலைத் தாண்டி...

வரலாற்றில் இன்று 06.03.2019

மார்ச் 6 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 65 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 66 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 300 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1079 - ஒமார் கயாம் ஈரான் நாட்காட்டியை அமைத்து முடித்தார். 1447...

வரலாற்றில் இன்று 17.07.2019

சூலை 17 (July 17) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 198 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 199 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 167 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1203 - நான்காம் சிலுவைப் படைகள் கொன்ஸ்டண்டீனபோல்...

வரலாற்றில் இன்று 14.10.2018

அக்டோபர் 14 (October 14) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 287 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 288 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 78 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1066 - இங்கிலாந்தில் "ஹாஸ்டிங்ஸ்" என்ற இடத்தில்...

வரலாற்றில் இன்று 15.08.2018

ஆகஸ்டு 15 (August 15) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 227 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 228 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 138 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1040 - ஸ்கொட்லாந்தின் மன்னன் முதலாம் டங்கன்...

வரலாற்றில் இன்று 01.09.2018

செப்டம்பர் 1 (September 1) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 244 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 245 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 121 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1715 - பிரான்சின் அரசன் பதினான்காம் லூயி...

எம்மவர் படைப்புக்கள்