வரலாற்றில் இன்று 23.02.2020

பெப்ரவரி 23 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 54 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 311 (நெட்டாண்டுகளில் 312) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1847 - மெக்சிக்கோ-அமெரிக்கப் போர்: மெக்சிக்கோவின் புவெனா விஸ்டா நகரில் அம்ரிக்கப் படைகள்...

வரலாற்றில் இன்று 29.12.2019

நவம்பர் 1 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 305 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 306 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 60 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1520 - தென் அமெரிக்காவில் மகலன் நீரிணை மகலனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 1592...

வரலாற்றில் இன்று 19.12.2019

டிசம்பர் 19 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 353 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 354 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 12 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 324 - லிசீனியஸ் ரோமப் பேரரசன் பதவியைத் துறந்தான். 1154- இங்கிலாந்தின்...

வரலாற்றில் இன்று 21.09.2019

செப்டம்பர் 21 (September 21) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 264 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 265 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 101 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1792 - பிரான்சில் முடியாட்சி அகற்றப்பட்டு குடியரசு...

வரலாற்றில் இன்று 23.08.2019

ஆகஸ்டு 23 (August 23) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 235 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 236 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 130 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1305 - ஸ்கொட்லாந்தின் நாட்டுப்பற்றாளர் வில்லியம் வொலஸ்,...

வரலாற்றில் இன்று 20.07.2019

சூலை 20 (July 20) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 201 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 202 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 164 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1304 - இங்கிலாந்தின் முதலாம் எட்வேர்ட் ஸ்கொட்லாந்தின்...

வரலாற்றில் இன்று 31.12.2019

டிசம்பர் 31  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 365 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 366 ஆம் நாள். இது ஆண்டின் இறுதி நாள் ஆகும். நிகழ்வுகள் 1492 - சிசிலியில் இருந்து 100,000 யூதர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். 1599 - பிரித்தானியக்...

வரலாற்றில் இன்று 15.12.2019

டிசம்பர் 15 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 349 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 350 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 16 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1256 - மொங்கோலியப் பேரரசன் குலாகு கான் அலாமுட் (இன்றைய...

வரலாற்றில் இன்று 04.11.2019

நிகழ்வுகள் 1333 - ஆர்னோ ஆறு பெருக்கெடுத்து வெள்ளம் பரவியதில் இத்தாலியின் புளோரென்ஸ் நகரில் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டது. 1576 - ஸ்பானியப் படைகள் பெல்ஜியத்தின் ஆண்ட்வேர்ப் நகரை கைப்பற்றினர். மூன்று நாட்களில் இந்நகரம் பெரிதும்...

வரலாற்றில் இன்று 30.06.2019

ஜூன் 30  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 181 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 182 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 184 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1737 - ரஷ்யாவின் படைகள் மார்ஷல் மியூனிச் தலைமையில் துருக்கியப்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்