வரலாற்றில் இன்று 31.10.2015

நிகழ்வுகள் 475 – ரோமுலஸ் ஆகுஸ்டலஸ் ரோமப் பேரராசன் ஆனான். 1517 – கிறிஸ்தவச் சீர்திருத்த இயக்கம்: மார்ட்டின் லூதர் தனது 95 கொள்கைகளை ஜெர்மனியின் விட்டன்பேர்க் தேவாலய வாசலில் வெளியிட்டார். 1803 - கப்டன் ட்றைட்பேர்க்...

வரலாற்றில் இன்று 19.12.2017

டிசம்பர் 19 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 353 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 354 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 12 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 324 - லிசீனியஸ் ரோமப் பேரரசன் பதவியைத் துறந்தான். 1154- இங்கிலாந்தின்...

வரலாற்றில் இன்று 05.01.2018

ஜனவரி 5 கிரிகோரியன் ஆண்டின் ஐந்தாம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 360 (நெட்டாண்டுகளில் 361) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1477 - பேர்கண்டி இளவரசன் சார்ல்ஸ் கொல்லப்பட்டான். பேர்கண்டி பிரான்சின் பகுதியானது. 1554 - நெதர்லாந்தில்...

வரலாற்றில் இன்று 27.11.2017

நவம்பர் 27  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 331 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 332 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 34 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1703 - இங்கிலாந்து, டெவன் என்ற இடத்தில் உள்ள கலங்கரை...

வரலாற்றில் இன்று 29.07.2017

சூலை 29 (July 29) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 210 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 211 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 155 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1014 - பைசண்டைன் பேரரசன் இரண்டாம் பசில்...

வரலாற்றில் இன்று 22.03.2017

மார்ச் 22 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 81 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 82 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 284 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1622 - வேர்ஜினியாவில் ஜேம்ஸ்டவுன் நகரில் அல்கோன்கியான் பழங்குடிகள் 347...

வரலாற்றில் இன்று 11.04.2017

ஏப்ரல் 11 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 101 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 102 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 264 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1079 - போலந்து மன்னன் இரண்டாம் பொலேஸ்லாவ் என்பவனின் கட்டளைக்கிணங்க...

வரலாற்றில் இன்று 25.08.2017

ஆகஸ்டு 25 (August 25) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 237 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 238 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 128 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1580 - ஸ்பெயின் அல்காண்டரா என்ற இடத்தில்...

வரலாற்றில் இன்று 12.06.2017

ஜூன் 12  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 163 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 164 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 202 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1429 - நூறாண்டுகள் போர்: ஜோன் ஒஃப் ஆர்க் தலைமையில்...

வரலாற்றில் இன்று 11.10.2017

அக்டோபர் 11 (October 11) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 284 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 285 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 81 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1138 - சிரியாவில் பெரும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது....

எம்மவர் படைப்புக்கள்