வரலாற்றில் இன்று 28.06.2017

ஜூன் 28  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 179 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 180 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 186 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1389 - ஒட்டோமான் மற்றும் செர்பியப் படைகள் கொசோவோவில் போரை...

வரலாற்றில் இன்று 31.03.2017

மார்ச் 31 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 90 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 91 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 275 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1492 - ஸ்பெயினில் இருந்து அனைத்து 150,000 யூதர்களும் ரோமன்...

வரலாற்றில் இன்று 02.08.2017

ஆகஸ்டு 2 (August 2) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 214 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 215 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 151 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1610 - ஹென்றி ஹட்சன் தனது கடற்...

வரலாற்றில் இன்று 19.10.2017

அக்டோபர் 19 (October 19) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 292 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 293 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 73 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1216 - இங்கிலாந்தின் ஜோன் மன்னன் இறக்க,...

வரலாற்றில் இன்று 07.07.2017

சூலை 7 (July 7) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 188 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 189 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 177 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1456 - ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் குற்றமற்றவள்...

வரலாற்றில் இன்று 25.07.2017

சூலை 25 (July 25) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 206 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 207 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 159 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1261 - கொன்ஸ்டன்டீனபோல் நகரை நிக்காயர்கள் கைப்பற்றி...

வரலாற்றில் இன்று 14.12.2017

டிசம்பர் 14 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 348 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 349 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 17 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1287 - நெதர்லாந்தில் இடம்பெற்ற பெரும் வெள்ளத்தினால் சூடர் சே...

வரலாற்றில் இன்று 24.08.2017

ஆகஸ்டு 24 (August 24) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 236 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 237 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 129 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1349 - ஜெர்மனியின் மாயின்ஸ் நகரில் 6,000...

வரலாற்றில் இன்று 03.07.2017

சூலை 3 (July 3) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 184 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 185 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 181 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 324 - ஏட்றியனோப்பில் நகரில் இடம்பெற்ற சமரில்...

வரலாற்றில் இன்று 29.10.2017

அக்டோபர் 29 (October 29) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 302 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 303 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 63 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 969 - பைசண்டைன் படைகள் சிரியாவின் அண்டியோக்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்