வரலாற்றில் இன்று 19.07.2019

சூலை 19 (July 19) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 200 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 201 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 165 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1545 - இங்கிலாந்தின் "மேரி றோஸ்" என்ற...

வரலாற்றில் இன்று (06.11.2018)

நிகழ்வுகள் 1632 - முப்பதாண்டுப் போரில் சுவீடனின் பேரரசன் குஸ்டாவஸ் அடொல்பஸ் கொல்லப்பட்டான். 1759 - பாளையக்காரர் பூலித்தேவரின் நெற்கட்டான் செவ்வலைக் கோட்டையை இசபல்கான் கான்சாகிப் என்பவனின் படைகள் வெடிகுண்டுகள் கொண்டு தாக்கின. ஆனாலும் கோட்டையைப்...

வரலாற்றில் இன்று 18.11.2018

நவம்பர் 18  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 322 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 323 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 43 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1421 - நெதர்லாந்தில் கடல் தடுப்புச் சுவர் ஒன்று இடிந்து...

வரலாற்றில் இன்று 14.02.2019

பெப்ரவரி 14 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 45 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 320 (நெட்டாண்டுகளில் 321) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1349 - பிரான்சின் ஸ்ட்ராஸ்பூர்க் நகரில்...

வரலாற்றில் இன்று 28.07.2019

சூலை 28 (July 28) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 209 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 210 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 156 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1364 - பிசா குடியரசுப் படைகளும், ப்ளோரன்ஸ்...

வரலாற்றில் இன்று 09.08.2019

ஆகஸ்டு 9 (August 9) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 221 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 222 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 144 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 48 - ஜூலியஸ் சீசர் பம்பீயை...

வரலாற்றில் இன்று 03.12.2018

டிசம்பர் 3 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 337 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 338 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 28 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1592 - "எட்வேர்ட் பொனவென்ச்சர்" என்ற ஆங்கிலக் கப்பல் இலங்கைத்...

வரலாற்றில் இன்று 17.09.2019

செப்டம்பர் 17 (September 17) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 260 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 261 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 105 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1630 - மசாசுசெட்ஸ், பொஸ்டன் நகரம் அமைக்கப்பட்டது. 1631...

வரலாற்றில் இன்று 07.07.2019

சூலை 7 (July 7) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 188 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 189 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 177 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1456 – ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் குற்றமற்றவள்...

வரலாற்றில் இன்று 15.12.2018

டிசம்பர் 15 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 349 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 350 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 16 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1256 - மொங்கோலியப் பேரரசன் குலாகு கான் அலாமுட் (இன்றைய...

எம்மவர் படைப்புக்கள்