வரலாற்றில் இன்று 22.02.2018

பெப்ரவரி 22  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 53 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 312 (நெட்டாண்டுகளில் 313) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1495 - பிரான்ஸ் மன்னன் எட்டாம் சார்ல்ஸ் நேப்பில்சை அடைந்து அந்நகரத்தைக் கைப்பற்றினான். 1658...

வரலாற்றில் இன்று 21.02.2018

பெப்ரவரி 21 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 52 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 313 (நெட்டாண்டுகளில் 314) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1440 - புரூசியக் கூட்டமைப்பு உருவானது. 1613 - முதலாம் மிக்கையில் ரஷ்யாவின் சார்...

வரலாற்றில் இன்று 20.02.2018

பெப்ரவரி 20 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 51 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 314 (நெட்டாண்டுகளில் 315) நாட்கள் உள்ளன நிகழ்வுகள் 1547 - ஆறாம் எட்வேர்ட் இங்கிலாந்தின் மன்னனாக முடி சூடினான். 1627 - யாழ்ப்பாணத்தைத்...

வரலாற்றில் இன்று 19.02.2018

பெப்ரவரி 19 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 50 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 315 (நெட்டாண்டுகளில் 316) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1600 - பெருவின் ஹுவாய்நப்பூட்டினா என்ற எரிமலை வெடித்தது. 1674 - இங்கிலாந்துக்கும் நெதர்லாந்துக்கும்...

வரலாற்றில் இன்று 18.02.2018

பெப்ரவரி 18 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 49 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 316 (நெட்டாண்டுகளில் 317) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1229 - புனித ரோம் பேரரசின் மன்னன் இரண்டாம் பிரெடெரிக் எகிப்திய மன்னன்...

வரலாற்றில் இன்று 17.02.2018

பெப்ரவரி 17 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 48 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 317 (நெட்டாண்டுகளில் 318) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1753 - சுவீடன் கிரெகோரியின் நாட்காட்டிக்கு மாறியது. பெப்ரவரி 17ம் நாளின் பின்னர்...

வரலாற்றில் இன்று 16.02.2018

பெப்ரவரி 16 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 47 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 318 (நெட்டாண்டுகளில் 319) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1568 - நெதர்லாந்தின் அனைத்து மக்களுக்கும் ரோமன் கத்தோலிக்கத் திருச்சபையினரால் மரண தண்டனை...

வரலாற்றில் இன்று 15.02.2018

பெப்ரவரி 15 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 46 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 319 (நெட்டாண்டுகளில் 320) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் கிமு 399 - மெய்யியலாளர் சோக்கிரட்டீஸ் மரணதண்டனைக்குள்ளாக்கப்பட்டார். 590 - பாரசீகத்தின் மன்னனாக இரண்டாம்...

வரலாற்றில் இன்று 14.02.2018

பெப்ரவரி 14 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 45 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 320 (நெட்டாண்டுகளில் 321) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1349 - பிரான்சின் ஸ்ட்ராஸ்பூர்க் நகரில்...

வரலாற்றில் இன்று 13.02.2018

பெப்ரவரி 13 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 44 ஆம் நாளாகும். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 321 (நெட்டாண்டுகளில் 322) நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1258 - பக்தாத் மங்கோலியரிடம் வீழ்ந்தது. 1668 - ஸ்பெயின் போர்த்துக்கலை தனிநாடாக அங்கீகரித்தது. 1755...

எம்மவர் படைப்புக்கள்