வரலாற்றில் இன்று 13.07.2020

ஜூன் 13 (June 13) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 164 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 165 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 201 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1871 - லாப்ரடோரில் சூறாவளி தாக்கியதில் 300...

வரலாற்றில் இன்று 12.07.2020

சூலை 12 (July 12) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 193 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 194 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 172 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1641 - போர்த்துக்கல்லுக்கும் நெதர்லாந்துக்கும் இடையில் பாதுகாப்பு...

வரலாற்றில் இன்று 11.07.2020

சூலை 11 (July 11) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 192 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 193 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 173 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1346 - லக்சம்பேர்க்கின் நான்காம் சார்ல்ஸ் புனித...

வரலாற்றில் இன்று 10.07.2020

சூலை 10 (July 10) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 191 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 192 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 174 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 988 - டப்ளின் நகரம் அமைக்கப்பட்டது. 1212 -...

வரலாற்றில் இன்று 09.07.2020

சூலை 9 (July 9) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 190 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 191 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 175 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 455 - அவிட்டஸ் மேற்கு ரோமப் பேரரசின்...

வரலாற்றில் இன்று 08.07.2020

சூலை 8 (July 8) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 189 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 190 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 176 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1099 - முதலாம் சிலுவைப் போர்: 15,000...

வரலாற்றில் இன்று 07.07.2020

சூலை 7 (July 7) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 188 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 189 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 177 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1456 – ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் குற்றமற்றவள்...

வரலாற்றில் இன்று 06.07.2020

சூலை 6 (July 6) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 187 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 188 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 178 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1044 - புனித ரோமப் பேரரசின் மூன்றாம்...

வரலாற்றில் இன்று 05.07.2020

சூலை 5 (July 5) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 186 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 187 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 179 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1295 - இங்கிலாந்துக்கு எதிராக ஸ்கொட்லாந்தும் பிரான்சும்...

வரலாற்றில் இன்று 04.07.2020

ஜூலை 4 (July 4) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 185 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 186 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 180 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1054 - சுப்பர்நோவா ஒன்று சீனர்களாலும், அரபுக்களாலும்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்