வரலாற்றில் இன்று 25.09.2020

செப்டம்பர் 25 (September 25) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 268 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 269 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 97 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1513 – ஸ்பானிய நாடுகாண் பயணி பாஸ்கோ...

வரலாற்றில் இன்று 24.09.2020

செப்டம்பர் 24 (September 24) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 267 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 268 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 98 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 622 - முகமது நபி மெக்காவில் இருந்து...

வரலாற்றில் இன்று 23.09.2020

செப்டம்பர் 23 (September 23) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 266 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 267 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 99 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1529 - ஒட்டோமான் பேரரசன் முதலாம் சுலைமான்...

வரலாற்றில் இன்று 22.09.2020

செப்டம்பர் 22 (September 22) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 265 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 266 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 100 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1499 - சுவிட்சர்லாந்து விடுதலை பெற்று...

வரலாற்றில் இன்று 21.09.2020

செப்டம்பர் 21 (September 21) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 264 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 265 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 101 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1792 - பிரான்சில் முடியாட்சி அகற்றப்பட்டு குடியரசு...

வரலாற்றில் இன்று 20.09.2020

செப்டம்பர் 20 (September 20) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 263 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 264 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 102 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1187 - சலாதின் ஜெருசலேம் மீதான தாக்குதலை...

வரலாற்றில் இன்று 19.09.2020

செப்டம்பர் 19 (September 19) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 262 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 263 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 103 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1356 - இங்கிலாந்து "போல்ட்டியேர்" என்ற இடத்தில்...

வரலாற்றில் இன்று 18.09.2020

செப்டம்பர் 18 (September 18) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 261 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 262 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 104 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 96 - டொமிஷியன் கொலை செய்யப்பட்டதை அடுத்து...

வரலாற்றில் இன்று 17.09.2020

செப்டம்பர் 17 (September 17) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 260 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 261 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 105 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1630 - மசாசுசெட்ஸ், பொஸ்டன் நகரம் அமைக்கப்பட்டது. 1631...

வரலாற்றில் இன்று 16.09.2020

செப்டம்பர் 16 (September 16) கிரிகோரியன் ஆண்டின் 259 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 260 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 106 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள் 1795 - ஐக்கிய இராச்சியம் தென்னாபிரிக்காவின் கேப்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்