போகிற போக்கில் அமைதிக்கான அடுத்த நோபல் பரிசு ரணில் மைத்திரி சந்திரிகா சம்பந்தனுக்கே!

-அகரம் மாதாந்த இதழுக்காக த.எதிர்மன்னசிங்கம் இவ்வருடம் ஜனவரியில் தேர்தல் மூலம் ஒரு ஆள் மாற்றத்தை கொண்டுவந்த இந்திய அமெரிக்க அரசுகளுக்கு ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தையும் கொண்டுவர வேண்டிய தேவை இருந்தது. இதற்காக மகிந்தரால் ஓரம்...

எம்மவர் படைப்புக்கள்