2021 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு-செலவுத் திட்டம் நவம்பரில் சமர்ப்பிப்பு

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு-செலவுத் திட்டம் எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் நாடாளுமன்றில் சமர்பிக்கப்படும் என்று அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

கொழும்பில் இன்று (புதன்கிழமை) இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் உரையாற்றும்போதே நிதி, மூலதனச் சந்தை மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் அஜித் நிவாட் கப்ரல் இதனைக் கூறினார்.

அதற்கமைய 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு-செலவுத் திட்டம் எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 17ஆம் திகதி நாடாளுமன்றில் முன்மொழியப்படும் என அவர் குறிப்பிட்டார்.