மீண்டும் ஏறியது எரிபொருள்!

இலங்கையில் ஒரு மாத இடைவெளியில் இரண்டாவது தடவையாக எரிபொருள் விலை ஏற்றப்பட்டுள்ளது.இலங்கை நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர விடுத்துள்ள அறிவிப்பின் பிரகாரம்
மீண்டும் எரிபொருள் விலை ஏற்றம்
New Fuel Prices;
Octane 92 – Rs.155;
Octane 95 – Rs.Rs.169;
Super Diesel – Rs.141;