புலமைப் பரிசில் பரீட்சை மாணவர்களுக்கு கட்டாயம் அற்றது

தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சைக்கு அனைத்து மாணவர்களும் தோற்றுவது கட்டாயம் அற்றது என்ற சுற்றறிக்கை வௌியிடப்பட்டுள்ளதாக கல்வியமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார்.

தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சையை மறுசீரமைப்பு செய்வது சம்பந்தமாக நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் பரிந்துரைக்கமையவே இந்த தீர்மானம் முன்னர் எடுக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த குழுவில் கல்வியாளர்கள், சிறுவர் ஊடளவியலாளர்கள் மற்றும் சிறுவர் நோய் சம்பந்தமான விஷேட வைத்தியர்கள் அடங்கிய நிபுணர்கள் உள்ளடங்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.