பிரதி சபாநாயகரானார் ஆனந்த குமாரசிறி

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் மொனராகலை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆனந்த குமாரசிறி பிரதி சபாநாயகராக தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.

LEAVE A REPLY