தமிழ் பட்ட பாடு!

குளியாப்பிட்டியில் அமைந்துள்ள வயம்பா தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற இவ்வாண்டுக்கான இலங்கைப் பல்கலைக்கழக விளையாட்டு விழாவில் பயன்படுத்தப்பட்ட பதாகை ஒன்றில் தமிழ் பட்ட பாடு.
img_3354

LEAVE A REPLY