செயற்கை மரக்கறி : அதிர்ச்சி வீடியோ

தற்போது பிளாஸ்டிக் அரிசி புலக்கத்தில் வந்ததை அறிந்திருப்பீர்கள். ஆனால் மரக்கறியை செயற்கை முறையில் உருவாக்க முடியுமா?.. என்ற கேள்விக்கு அதிர்ச்சியான காட்சியே இதுவாகும்.

LEAVE A REPLY