சட்டமா அதிபர் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு அறிவித்துள்ள விடயம்

தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ள திகதிக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிமை மீறல் மனு மீதான விசாரணைக்கு தேர்தல் ஆணைக்குழு மற்றும் அதன் உறுப்பினர்கள் சார்பில் தன்னால் ஆஜராக முடியாத நிலையில் உள்ளதாக சட்ட மா அதிபர் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அறிவித்துள்ளார்.