கோட்டாபயவின் ஆலோசனை! புதிதாக வெளிவந்தது வர்த்தமானி

இராஜாங்க அமைச்சர்களுக்குரிய நிறுவனங்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் குறித்து அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் அறிவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆலோசனை வழங்கியிருந்த நிலையில் அது தொடர்பில் புதியதொரு வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இராஜாங்க அமைச்சர்களான ஜனக்க பண்டார தென்னகோன், கெஹெலிய ரம்புக்வெல மற்றும் பிரசன்ன ரணதுங்க ஆகிய இராஜாங்க அமைச்சர்களின் விடயதானங்கள் தொடர்பில் இவ்வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது,

ஓய்வூதியத் திணைக்களம், அரச மொழிகள் திணைக்களம், அரச மொழிகள் ஆணைக்குழு மொழி கல்வி மற்றும் பயிற்சிகள் தொடர்பான தேசிய நிறுவனம், மனித வள அபிவிருத்தி தேசிய சபை, அரச சேவை ஓய்வூதியதாரர்கள் அறக்கட்டளை நிதி ஆகிய விடயதானங்கள் அரச நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர் மஹிந்த சமரசிங்கவின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.

இதேவேளை, இலங்கை நிர்வாக சபை, நில அளவை நிறுவனம், அரச முகாமைத்துவம் மற்றும் நிதி நடவடிக்கைகள் ஆகிய விடயதானங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர் லசந்த அழகிய வண்ணவின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்ட பின்னர் இராஜாங்க அமைச்சர்களுக்குரிய நிறுவனங்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் குறித்து அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் அறிவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆலோசனை வழங்கியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.