ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் கில் டி கெர்ச்சோவ் இலங்கைக்கு விஜயம்

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் கில் டி கெர்ச்சோவ் இலங்கைக்கு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள ஜரோப்பிய ஒன்றியம் அவர் மாலைதீவு மற்றும் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

நாளை முதல் ஜீலை 16 ஆம் திகதி அவர் விஜயத்தை மேற்கொள்ளவுள்ளதாக ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

அவர் தனது இலங்கைக்கான விஜயத்தின்போது அரசாங்க உறுப்பினர்கள், எதிர்க்கட்சியினர், பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் சிவில் சமூகப் பிரதிநிதிகளை சந்திக்கவுள்ளார்.