இராணுவத்தை விட்டு ஓடியவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தால் தண்டனை!

இராணுவத்தில் இருந்து தப்பிச் சென்ற மற்றும் விடுமுறை பெறாமால் கடமைக்கு திரும்பாதிருக்கும் இராணுவத்தினருக்கு பாதுகாப்பளிப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும் என்று இராணுவப் பேச்சாளர் பிரிகேடியர் ரொஷான் செனவிரத்ன கூறியுள்ளார்.

இராணுவத்தில் இருந்து தப்பிச் சென்ற மற்றும் விடுமுறை பெறாமால் கடமைக்கு திரும்பாதிருக்கும் இராணுவ வீரர்கள் பொய்யான தகவல்களை வழங்கி பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணி புரிந்து வருகின்றனர். இதுபோன்ற இராணுவ வீரர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புக்களை வழங்குவது மற்றும் பாதுகாப்பு வழங்குவதானது நாட்டில் காணப்படுகின்ற சட்டத்தின் நீதிமன்றத்தால் தண்டனை பெறக் கூடிய குற்றமாகும் என்று பிரிகேடியர் ரொஷான் செனவிரத்ன கூறியுள்ளார் தெரிவித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY