அரசியல்கைதிகளிற்கு பொதுமன்னிப்பு வழங்கினால், படையினருக்கும் பொதுமன்னிப்பு வழங்கவேண்டியிருக்கும்

n.fwதமிழ் கட்சிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ள போதிலும் அரசாங்கம் அரசியல் கைதிகளிற்கு பொதுமன்னிப்பு வழங்காது என சட்டஓழுங்கு மற்றும் சிறைச்சாலை சீர்திருத்த அமைச்சர் திலக்மாரப்பன தெரிவித்துள்ளார்.

அரசாங்கம் அவர்களிற்கு பொதுமன்னிப்பு வழங்காது ஆனால் அவர்களுடைய பிரச்சினைகளிற்கு நவம்பர் மாத நடுப்பகுதிக்கு முன்னர் தீர்வை காணும் என அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

பொதுமன்னிப்பு என எதுவும் இல்லை, நாங்கள் ஓவ்வொரு வழக்காக ஆராய்வோம், யாராவது உரிய ஆதாரங்களோ அல்லது குற்றச்சாட்டோ இல்லாமல் நீண்ட காலம் தடுத்துவைக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்களை விடுதலைசெய்வோம் என அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
அரசியல்கைதிகளிற்கு பொதுமன்னிப்பு வழங்கினால் , இலங்கை படையினருக்கும் அவர்களது குற்றச்செயல்களை விசாரிக்காமல் பொதுமன்னிப்பு வழங்கவேண்டியிருக்கும்.

ஜெனீவா அறிக்கையில் விடுதலைப்புலிகள் மீதும் குற்றச்சாட்;டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன,ஆனால் அந்த அறிக்கை குறிப்பிட்ட காலத்தை மாத்திரம் அடிப்படையாக கொண்டது,அதற்கு முற்பட்ட காலம் குறித்து என்ன தெரிவிப்பது,1982-83 முதல் விடுதலைப்புலிகள் பல குண்டுதாக்குதல்களை மேற்கொண்டு பொதுமக்களை கொலைசெய்துள்ளனர் , அதுஇவர்களிற்கும் பொருந்தும் என அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY